Collector's Tenure
Name From To
Shri A.N.Verma 01/06/1961 04/01/1964
Shri R.K.Tikku 19/02/1964 17/02/1965
Shri M.N. Buch 18/02/1965 14/02/1967
Ku.Nirmala Yadav 15/08/1967 02/12/1967
Shri D.G.Bhave 30/12/1967 02/06/1968
Shri S.K.Shinde 03/06/1968 09/09/1968
Shri V.G. Nigam 10/09/1968 18/05/1969
Shri Samar Singh 19/05/1969 24/06/1972
Shri I.S.Rao 25/06/1972 23/10/1972
Shri D.S.Yadav 16/10/1972 05/07/1973
Shri I.S.Rao 06/07/1973 16/03/1975
Shri V.P.Singh 17/03/1975 28/02/1978
Shri A.K.Vijayvargiya 01/03/1978 04/08/1980
Shri Nanhe Singh 15/08/1980 26/06/1981
Shri Ajit Raijada 27/06/1981 26/06/1982
Shri Pradeep Bhargawa 27/06/1982 15/12/1982
Shri R.C.Saxena 16/12/1982 01/08/1983
Shri N.V.Patwardhan 02/08/1983 14/02/1984
Shri N.P.Tiwari 15/02/1984 26/08/1985
Shri Prakash Chandra 02/09/1985 15/05/1987
Shri Sudarshan Synghal 16/05/1987 11/07/1988
Shri Rakesh Bansal 12/07/1988 21/06/1989
Shri G.P.Singal 21/06/1989 02/01/1990
Shri O.P.Tiwari 02/01/1990 02/04/1990
Shri G.P.Singal 04/04/1990 14/02/1991
Shri B.L.Khare 14/02/1991 25/02/1991
Shri Vivek Dhand 25/02/1991 05/07/1992
Shri D.S.Mishra 19/07/1992 23/01/1993
Shri B.R.Mishra 23/01/1993 31/07/1993
Shri G.P.Tiwari 11/08/1993 07/08/1994>
Shri R.C.Sinha 08/08/1994 16/01/1996
Shri Seva Ram 16/01/1996 30/06/1996
Shri K.P.Singh 01/07/1996 18/07/1996
Shri Vinod Semwal 18/07/1996 08/06/1998
Shri C.P.Arora 08/06/1998 22/06/2000
Shri Bhupal Singh 22/06/2000 28/12/2003
Dr.Rajesh Rajora 29/12/2003 19/05/2004
Shri Vivek Aggarwal 19/05/2004 01/06/2005
Shri Neeraj Mandloi 01/06/2005 09/07/2007
Shri Shiv Shekhar Shukla 09/07/2007 19/01/2009
Shri Ajatshatru Shrivastava 20/01/2009 27/04/2010
Smt. M. Geetha 29/04/2010 16/07/2012
Shri B.M. Sharma 16/07/2012 12/08/2014
Shri Kavindra Kiyawat 12/08/2014 04/09/2016
Shri Sanket Bhondave 05/09/2016 19/04/2018
Shri Manish Singh 02/05/2018 07/01/2019
Shri Shashank Mishra 07/01/2019